Eerste 'oogstsessie' 100 wijken platform op 8 maart 2023

Publicatiedatum
donderdag 16 februari 2023

Wil jij de verschillende LEKP-doelstellingen tegelijk oppakken binnen een project of wijk? Bots je bij het opzoeken van synergiën tussen diverse maatregelen op concrete drempels? Kom dan zeker naar de 'oogstsessie' van 8 maart in de Blikfabriek en deel je ervaringen met je collega’s, Vlaamse administraties, middenveld en experts. 

De oogstsessie is de eerste actie van het 100 WIJKEN PLATFORM. Dit moment biedt de kans aan betrokken duurzaamheids-, milieu- en omgevingsambtenaren, algemeen directeuren, projecttrekkers of andere geïnteresseerden om het werkprogramma van dit 100 WIJKEN PLATFORM mee vorm te geven.

We bundelen inzichten en uitdagingen die opduiken als we klimaat- en energiedoelstellingen rond vergroening, energie, mobiliteit of water in één straat, wijk of dorpskern willen realiseren. Hoe werken we vanuit verschillende doelen en beleidsdomeinen samen aan de herinrichting van het openbaar domein, boven- en ondergronds? Hoe kunnen we collectieve renovatie financieren, en wat is daarbij de rol van lokale besturen? Hoe maken we in deze processen ruimte voor een actiever, breder en diepgaander participatie van bewoners?
 
Deze eerste oogstsessie benoemt de belangrijkste uitvoeringsgerichte drempels waarop het werkplatform zich de komende maanden richt. In een volgende stap bundelen we de krachten van kleine tot grote besturen, diverse experts, en Vlaamse administraties en organisaties, om de nodige handvaten en doorbraken te ontwikkelen.

Programma

09.00 u. | Ontvangst 
09.30 u. | Toelichting door minister Bart Somers & Voorstelling 100 WIJKEN PLATFORM en panelgesprek
10.15 u. | Werktafels rond terugkerende uitdagingen - sessie 1 
11.00 u. | Pauze
11.15 u. | Werktafels rond terugkerende uitdagingen - sessie 2 
12.00 u. | Plenaire conclusies
12.45 u. | Lunch met prioritering drempels
13.30 u. | Toelichting wijkrenovatietool (VITO)
14.30 u. | Slot