Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet versterking lokale democratie

Publicatiedatum
vrijdag 30 april 2021

Na advies van de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie.

Samengevat beoogt het ontwerpdecreet de regels van de lokale democratie te moderniseren, zodat:

  • kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij zijn om een stem te gaan uitbrengen;
  • de stemimpact van kiezers transparanter is en de vorming van het bestuur versterkt;
  • de gemeenteraad sneller aantreedt na de verkiezingen;
  • de gemeenteraad versterkt als hart van de lokale democratie;
  • de organen van lokale besturen digitaal of hybride kunnen vergaderen;
  • de vrijwillige samenvoeging van gemeenten wordt gefaciliteerd.

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.