Decreet Lokaal Bestuur: gunstig advies Raad van State

Publicatiedatum
donderdag 12 oktober 2017

De Raad van State heeft op 9 oktober 2017 een gunstig advies uitgebracht bij het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur. Minister Liesbeth Homans zal het ontwerpdecreet zo spoedig mogelijk voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. Daarna zal de parlementaire bespreking aanvatten.

Meer info