Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt een plaatsvervangend voorzitter

Publicatiedatum
maandag 19 juli 2021

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken treedt op als beroepsinstantie voor alle tuchtbeslissingen van gemeenten, provincies en OCMW’s en de openbare instellingen die eronder ressorteren.

De Beroepscommissie bestaat uit 3 soorten leden. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur benoemde hen op 17 april 2019 voor een periode van 6 jaar.

Samenstelling

De Beroepscommissie bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • een assessor afkomstig uit een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een OCMW;
 • en een assessor-deskundige met bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht;

De minister stelt telkens een effectief lid en een plaatsvervangend lid aan.

Profiel

 • Belg zijn;
 • het volledige genot hebben van alle burgerlijke en politieke rechten;
 • geen mandaat uitoefenen van gemeenteraadslid, provincieraadslid of lid van een raad voor maatschappelijk welzijn;
 • een middenkaderfunctie uitoefenen op ten minste niveau N-1, zoals beschreven in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006
  • of een andere functie bij een overheidsdienst, die geen lokaal of regionaal bestuur is, van een lidstaat van de Europese Unie waarvan de beginwedde minstens gelijk is aan het niveau N-1;
  • of in België het ambt van magistraat uitoefenen of een gepensioneerde magistraat zijn;
  • of lid zijn van het academisch personeel en getuigen van deskundigheid over publiek recht en bestuurswetenschappen.

Functie

 • Bij elke verhindering van het effectief lid zetelen in de Beroepscommissie;
 • Beëindigen van een lopend mandaat met als einddatum 16 april 2025;
 • Vergoeding van 170 euro per behandeld dossier;
 • Vergoeding van de verplaatsingskosten.

Interesse? Mail je gemotiveerde kandidatuur en je uitgebreid cv tegen 30 juli 2021 naar griffieBCT@vlaanderen.be of stuur het schriftelijk naar:

Mevrouw Maureen Landtsheere,
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 70
1000 BRUSSEL