Gelinkte Mobiliteit

Waarom is het project gestart?

Vlaanderen zet in op slimme, duurzame en veilige mobiliteit. Dat vergt een onderbouwd en afgestemd beleid, waarbij alle relevante beslissingen en data van alle actoren rond mobiliteit samen kunnen geanalyseerd worden. Tegelijkertijd hebben weggebruikers informatie nodig over de situatie op de weg op het moment dat zij onderweg (zullen) zijn zodat zij tijdig en veilig op hun bestemmingen geraken. Tijdelijke situaties zijn moeilijk in kaart te brengen en zijn een bron voor ergernis, zowel bij de wegbeheerders als bij de weggebruiker. Voor ondernemers is het bij hinder belangrijk om te kunnen inschatten wat de impact voor hun bedrijf zal zijn. 

Waar willen we naartoe?

Stel je voor dat lokale besluiten over innames op het openbaar domein, wijzigingen aan verkeerssituaties, en de bijhorende gegevens onmiddellijk beschikbaar zijn voor iedereen.
Dit betekent voor lokale besturen dat:

  • lokale besluiten gemakkelijker vindbaar en doorzoekbaar ter beschikking kunnen worden gesteld op de eigen website voor burgers, organisaties en ondernemingen;
  • automatisch kan voldaan worden aan de verplichtingen in het kader van toezicht;
  • andere databanken automatisch gevoed kunnen worden (vb. GIPOD);
  • informatie beter geïntegreerd kan worden met zoekmachines of navigatiesystemen omdat lokale besturen informatie over innames, omleidingen, aanpassingen van snelheden onmiddellijk kunnen ter beschikking stellen. 

Hoe pakken we dit aan?

We gebruiken de methode van het LBLOD traject om in te zetten op een verregaande vorm van decentrale data-inwinning. Daarbij verzamelen we de relevante data vertrekkend vanuit de bron op een gestructureerde en geïntegreerde manier en stellen die ter beschikking voor hergebruik binnen en buiten de overheid. 

In dit thema nemen we de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de tijdelijke politiereglementen onder de loep. In een latere fase komen de besluiten rond de inname van openbaar domein en de besluiten rond trage wegen en buurtwegen aan bod. 

Deze besluittypes enten zich op het wegenregister en kunnen dit register ook verrijken en updaten. Tegelijk zijn ze een bron voor GIPOD en de verkeersbordendatabank. Daarnaast kunnen het wegenregister, GIPOD en de verkeersbordendatabank op hun beurt ook zelf input leveren bij de opmaak van een lokaal besluit

De doelstellingen voor deze 3 databronnen (wegenregister, GIPOD en verkeersbordendatabank) en de processen errond zijn: 

  • efficiënter maken van het proces van decentrale gegevensinwinning 
  • capteren van de data waar ze gecreëerd wordt 
  • gegevens verzamelen op basis van een semantische data-standaard 
  • ontwikkelen van semantische operationele toepassingen die rechtstreeks werken op en met data uit semantische databronnen 
  • de gegevens op een open, gestandaardiseerde en machine-leesbare manier ontsluiten 
  • onmiddellijk hergebruik van de data door de data op een door mensen leesbare manier te ontsluiten, bijvoorbeeld via een overzichtelijke zoekpagina 

Datamodel

De data geïdentificeerd in het analysetraject rond het proces hebben we in een overzichtelijk en consistent datamodel gegoten. Hiervoor werd een gemeenschappelijk begrippenkader gecreëerd met coherente definities en interne robuuste logica. Bij het definiëren van het datamodel gebruiken we zoveel mogelijk bestaande standaarden en best practices zodat het datamodel kan uitgroeien tot een aanvaarde standaard. Dit datamodel is generiek opgesteld, zodat in de toekomst ook andere beleidsdomeinen het kunnen gebruiken. .

Interactieve reglementen generator in Gelinkt Notuleren 

Begin 2022 integreren we binnen de toepassing Gelinkt Notuleren de mogelijkheid om op een interactieve manier aanvullende reglementen op het wegverkeer op te stellen en in te voegen in een besluit.  Daarbij kan de gebruiker maatregelen plukken en invoegen vanuit het register.  In de opgestelde reglementen zijn alle relevante gegevens correct geannoteerd, wat eenvoudig hergebruik toelaat in andere toepassingen.  Denk daarbij aan straatnamen en locaties, datums, verkeersborden,… 

Deze invoegtoepassing zal ook beschikbaar zijn voor integratie in andere notuleringspakketten.