Informatieverplichting

De Single Digital Gateway Regulation (SDGR) verplicht alle lokale besturen om bepaalde producten en diensten vanaf 12 december 2022 online in het Engels beschikbaar te maken. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Digitaal Vlaanderen (DV), VVSG en VVP helpen de lokale besturen om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren.

Over welke producten en diensten gaat het?

Aan welke vereisten moet de informatie voldoen?

De informatie moet:

 • beschikbaar zijn in het Nederlands en het Engels
 • een omschrijving van het product of de dienst bevatten die accuraat, volledig, up-to-date, gestructureerd, gebruiksvriendelijk, begrijpelijk en duidelijk is. 

De webpagina’s met de Engelstalige informatie moeten het logo van “Your Europe” en de feedbackfunctionaliteit van de EU bevatten. 

Verder moet ook vermeld worden: 

 • de bevoegde instantie 
 • de instantie die de informatie heeft voorzien
 • de datum dat de informatie de laatste keer is aangepast
 • contactgegevens voor online of offline contact (URL, adres, telefoonnummer, openingsuren, …) 
 • de kostprijs. 

Welke ondersteuning biedt de Vlaamse overheid?

 • We informeren en ondersteunen lokale besturen
 • We werken samen met de bevoegde overheidsdiensten om alle generieke informatie correct beschikbaar te maken en up-to-date te houden. Het lokaal bestuur moet enkel nog specifieke informatie aanvullen. 
 • We voorzien een vertaling naar het Engels van de generieke informatie.
 • We voorzien de nodige tools om die informatie te beheren en (machineleesbaar) hergebruiken. Het lokaal bestuur geeft de informatie 1 keer in en die kan nadien op om het even welke website hergebruikt worden. Zo blijft de informatie ook altijd overal up-to-date. Er komt daarvoor:

Lees meer over de LPDC-module in het Loket voor Lokale Besturen of de integratie van eigen producten-en dienstencatalogi.

Schrijf je in voor de online opleiding van de LPDC-module in het Loket voor Lokale Besturen en of stel je vragen in de wekelijkse Q&A-sessie.

 • We zorgen dat de informatie beschikbaar is op Your Europe

Wat moeten de lokale besturen doen?

Ook nuttig voor jouw burgers en bestuur

De informatie is niet alleen relevant voor buitenlandse burgers en ondernemers, ook lokale besturen, hun medewerkers én inwoners hebben er baat bij.

Informatie zit vaak verspreid in interne systemen of is niet altijd op elkaar afgestemd. Verandert er iets op Vlaams, federaal of Europees niveau? Dan moet elke dienst in elk lokaal bestuur dat zelf oppikken en aanpassen. Als je informatie centraliseert, digitaliseert, machineleesbaar en doorzoekbaar maakt, kunnen verschillende diensten dezelfde broninformatie (her)gebruiken. Dat is wat we ook met Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) doen.