Actueel

Meer lezen

Projectoproep voor lokale besturen: impact corona op mentaal welzijn

De coronacrisis duurt al een jaar. Dat valt veel mensen zwaar, ook mentaal. Vooral jongeren hebben het extra moeilijk. Vlaams minister Bart Somers lanceert daarom een projectoproep voor lokale besturen. Ze kunnen via deze weg projecten indienen die het mentale welzijn van jongeren versterken. Het aanvraagformulier vind je hier.

Publicatiedatum
vrijdag 26 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Tweede principiële goedkeuring voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van decreet opnieuw principieel goed. Het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen regelt de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen. Het inwinnen van het advies van de Raad van State is de volgende stap.

Publicatiedatum
vrijdag 19 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe veelgestelde vragen over regiovorming online

Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe kadernota goed met de indeling in 17 regio’s en het vervolgtraject van regiovorming. Naar aanleiding hiervan publiceerden we nieuwe veelgestelde vragen. Wil je weten wat regiovorming precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en of er uitzonderingen bestaan op regiovorming? Bekijk dan het overzicht in onze projectrubriek.

Heb je nog vragen over regiovorming? Laat het ons zeker weten!

Publicatiedatum
donderdag 18 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Vaccinatie COVID-19: communicatie naar specifieke groepen

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Minstens 70% van de bevolking moet zich laten inenten om groepsimmuniteit te bereiken. De coronacrisis maakt duidelijk dat we niet enkel een algemene campagne nodig hebben, maar ook communicatie op maat van specifieke groepen. Je bereikt niet iedereen met eenzelfde kanaal, taal en boodschap.

Voor lokale besturen, zorgraden, vaccinatiecentra en andere actoren die betrokken zijn bij de organisatie van de vaccinatie werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur een aparte webrubriek uit. Daar vind je interessante instrumenten, praktische tips, goede praktijken, links en aanbevelingen om specifieke groepen te bereiken met een diversiteitsbewust communicatiebeleid rond COVID-19 vaccinatie.

  • Personen met een (tijdelijke) beperking (check zeker het draaiboek van INTER voor toegankelijke vaccinatiecentra)
  • Communicatie in andere talen en helder Nederlands
  • Levensbeschouwingen

Op de portaalsite laatjevaccineren.be vind je alle informatie over de Vlaamse vaccinatiestrategie.

Publicatiedatum
maandag 15 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 17 referentieregio’s

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de definitieve indeling in 17 referentieregio’s goed. Limburg telt 3 referentieregio’s. We starten een traject op om deze regio’s af te bakenen tegen het paasreces van 2021.

De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. Tegelijk stelde de Vlaamse Regering het vervolgtraject vast. De regiovorming kan nu echt van start gaan.

Publicatiedatum
vrijdag 12 maart 2021
Meer lezen

Pagina's