Actueel

Meer lezen

Jaarrekeningen 2021 in tool ‘financieel profiel lokaal bestuur’

De ABB-tool 'financieel profiel lokaal bestuur' is bijgewerkt met de jaarrekeningen van 2021. Waar voordien de cijfers van 2021 slechts een raming waren, zie je nu de realiteit. De tool geeft je inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel evenwicht en de schulden van lokale besturen.

Ontdek het financieel profiel van je gemeente

Publicatiedatum
donderdag 4 augustus 2022
Meer lezen
Meer lezen

Overzicht beroepen Beroepscommissie voor Tuchtzaken 2021

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Beroepscommissie voor Tuchtzaken een overzicht van de beroepen ingediend in 2021. Bij die Beroepscommissie kunnen statutaire personeelsleden van de gemeenten, OCMW’s en provincies beroep aantekenen tegen een tuchtstraf, opgelegd door hun bestuur.

Bekijk het geanonimiseerde overzicht van de in 2021 ingediende beroepen en het resultaat ervan.

Meer info: griffieBCT@vlaanderen.be

Publicatiedatum
woensdag 3 augustus 2022
Meer lezen
Meer lezen

Aanpassing van protocol IFIC publieke ouderenzorg

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profit sector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Op 13 mei 2022 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners, in de schoot van het comité C1 voor de provinciale en lokale besturen, een protocol af tot wijziging van het “protocol – deel 2: activering van de barema’s” dat reeds op 24 november 2021 werd afgesloten.

Publicatiedatum
dinsdag 2 augustus 2022
Meer lezen
Meer lezen

Is jouw bestuur klaar voor deadline van de Single Digital Gateway informatieverplichting?

Het is bijna zover! Tegen 12 december 2022 moeten lokale besturen voor bepaalde producten en diensten voldoen aan de informatieverplichting van de Single Digital Gateway Regulation (SDGR). Die Europese verordening geldt voor alle Europese lidstaten en hun bestuursniveaus, dus ook voor de Vlaamse lokale besturen. De Vlaamse overheid hept de lokale besturen om aan deze verplichting te voldoen, maar je bestuur moet zelf ook een aantal stappen ondernemen om volledig in orde te zijn. 

Publicatiedatum
dinsdag 26 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Aanpassing projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten voor fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)

De Vlaamse Regering voorziet in het Kopenhagenplan een extra incentive om lokale besturen maximaal te ondersteunen bij de realisatie van de fietsinfrastructuur. Deze incentive bestaat uit een bijkomende subsidie voor dat gedeelte van hun investeringen dat hun trekkingsrecht doet overschrijden. Deze bijkomende subsidie bedraagt de helft van het eigen aandeel in de kostprijs van de investeringsprojecten en is beperkt tot maximaal 15 miljoen euro.

Publicatiedatum
maandag 18 juli 2022
Meer lezen

Pagina's