Actueel

Meer lezen

COVID-19: Lokale besturen krijgen 30 miljoen euro voor armoedebeleid (update 10 juli)

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen en de VGC eenmalig twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derden op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de  COVID19-pandemie aan te gaan.

Publicatiedatum
maandag 22 juni 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: Lokale besturen krijgen ruim 87 miljoen euro voor het lokale verenigingsleven (update 22 juni)

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018.

Publicatiedatum
maandag 22 juni 2020
Meer lezen
Meer lezen

Aanvraag projectsubsidie opvang schoolkinderen

We publiceerden de sjablonen om de projectsubsidie voor de opvang van schoolkinderen aan te vragen. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op deze subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Om de subsidie aan te vragen, mailt het lokale bestuur het aanvraagformulier en het eindverslag tegen 1 september 2020 naar coronasubsidielokalebesturen@vlaanderen.be.

Bekijk de sjablonen en een overzicht van veelgestelde vragen.

Publicatiedatum
vrijdag 19 juni 2020
Meer lezen

Pagina's