Print

Gelinkt publiceren en melden

Lokale besturen zullen vanaf 30 juni 2021 verplicht zijn om enkel via hun eigen notuleringsoftware of via ‘Gelinkt Notuleren’ te publiceren. 

Waarom? Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) helpt lokale besturen de omslag te maken naar een gelinkte bekendmakingsmethode. Dat doen we via ons programma ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’, kortweg LBLOD. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

De voordelen van een gelinkte bekendmakingsmethode

Publiceert en meldt je bestuur besluiten conform de gelinkte bekendmakingsmethode?

  • Handelaars, bedrijven en burgerinitiatieven zullen die beslissingen in de toekomst automatisch kunnen oppikken.
  • Ze kunnen jouw boodschap vervolgens versterken via hun eigen website of sociale media.
  • Je informatie geraakt sneller bij de inwoners van jouw gemeente.

Begeleiding

We begeleiden lokale besturen en hun softwareleveranciers stapsgewijs naar een 'slimme manier' van communiceren. Hoe doen we dat?

  • Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

We zetten sinds enkele jaren in op gelinkte data van lokale besluitvoering via LBLOD. Daarbij betrekken we actief lokale besturen en leveranciers van notuleringsoftware. Via het validatieprogramma 'Semantics@YourFingertips' motiveren we leveranciers om aan de verplichte open standaarden en technische voorwaarden van LBLOD te voldoen. 

  • Verplichte meldings-en publicatieplicht

Lokale besturen zijn sinds 1 januari 2019 verplicht om bepaalde besluiten, lijsten en stukken te publiceren op hun webtoepassing en te melden aan de toezichthoudende overheid. 'Online data' als eerste stap naar 'open data'.

  • Intensief begeleidingstraject

In juni 2020 gingen we van start met een intensief begeleidingstraject voor lokale besturen. Dat traject bestaat uit verschillende fasen, afgestemd op zowel de manier van melden en publiceren als de digitale mogelijkheden van elk lokaal bestuur.

Welke besturen publiceren al gelinkt?

Momenteel publiceren 123 besturen al gelinkt. 27 besturen van de besturen die gelinkt publiceren, melden al automatisch.

Welke gemeenten dit zijn, kan je zien op onderstaande kaart.

Noot: we updaten regelmatig deze kaart - huidige status: 3 mei 2021  

Meer informatie over het begeleidingstraject

Meer informatie over onze programma's en toepassingen

Meer informatie over de bekendmakings-en meldingsplicht