Planlastendecreet

Het Planlastendecreet van 15 juli 2011 greep de kans om een aantal bestaande en gedetailleerde sectorale plan- en rapporteringsverplichtingen en de daaraan gekoppelde subsidieregelingen zo veel mogelijk af te stemmen op de lokale beleids- en beheerscyclus (BBC). Zo verdwenen verschillende sectorale plannen (zoals het cultuur- en jeugdbeleidsplan) en werden ze opgenomen in de lokale meerjarenplanning

Het Planlastendecreet gaat uit van de principes:

  • meer beleidsvrijheid voor de lokale besturen;
  • behoud van Vlaamse sturing, door het formuleren van Vlaamse beleidsprioriteiten;
  • planning en rapportering volgens de BBC (meerjarenplanning en jaarrekening);
  • van inputsturing naar output-/outcomesturing;
  • het belang van lokale participatie.

De Vlaamse overheid verleent de sectorale subsidies als de lokale planning voldoet en overeenstemt met de Vlaamse beleidsprioriteiten.

De Vlaamse Regering voegde in 2016 zeven sectorale subsidies waarop het Planlastendecreet van toepassing was, toe aan het Gemeentefonds. Sindsdien zijn die volledig voorwaardenvrij (zie Gemeentefonds – aanvullende dotatie sectorale subsidies.

Meer informatie