Geschillenprocedure

De geschillenprocedure voor gemeente- en provinciebelastingen is geregeld in de artikelen 9 en 10 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 30 mei 2010, 17 februari 2012 en 20 december 2019.

Het verloop van heel de procedure is visueel voorgesteld in een stroomdiagram.  In de "snel naar" vindt u een Toelichting bij iedere stap in het stroomdiagram, met verwijzing naar de bijhorende voorbeeldteksten voor administratieve briefwisseling of besluiten. Deze voorbeeldteksten zijn bedoeld als vrijblijvende ondersteuning voor de gemeentebesturen.

De belastingschuldige die een bewaar heeft tegen een belastingaanslag kan hier ook een sjabloon vinden voor het opstellen van een bezwaarschrift.
 

Verwante inhoud