Diverse subsidies VIA6-akkoord

Op basis van het decreet van 9 december 2022 over de toekenning van diverse subsidies aan lokale besturen als vermeld in het VIA6-akkoord, en in uitvoering van het VIA6-akkoord en het sectoraal akkoord van 9 juni 2021, kent de Vlaamse Regering voor het jaar 2022 een compensatie toe aan de lokale besturen om de oversijpelingseffecten van het VIA6-akkoord naar het personeel dat onder het toepassingsgebied van de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen valt, maar geen VIA-personeel is, op te vangen.

Personeelsleden van erkende publieke VIA-diensten werken binnen een lokaal bestuur in eenzelfde organisatie als de personeelsleden die niet tot een VIA-dienst behoren en vaak zelfs in hetzelfde kantoor, departement of dienst. Het toekennen van koopkrachtvoordelen aan VIA-personeelsleden naar aanleiding van een VIA-akkoord leidt daarom ook tot de vraag naar een analoog koopkrachtvoordeel voor de andere niet-VIA personeelsleden binnen een lokaal bestuur.

Daarnaast kent de Vlaamse Regering ook koopkracht- en kwaliteitssubsdies toe aan de lokale besturen voor de personeelsleden werkzaam in de publieke socioculturele sector.

De Vlaamse Regering voorziet voor 2022 een totaal budget van 41,8 miljoen euro.

In de bijlagen bij dit besluit van de Vlaamse Regering worden de verschillende subsidiebedragen per lokaal bestuur voor 2022 vastgesteld:

  • Bijlage 1: verdeling van compensatiesubsidies
  • Bijlage 2: verdeling van koopkrachtsubsidies
  • Bijlage 3: verdeling van kwaliteitssubsidies 

 

Boekingswijze

  • AR: 7401/4 Andere algemene werkingssubsidies
  • BV: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
  • ESC: 300 Vlaamse overheid