Welke concrete praktische afspraken zijn vastgelegd voor de schuldovername en wat is de timing?

Op vrijdag 10 maart 2017 werd, in aansluiting op de bepalingen van het fusiedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige fusie, de omzendbrief FB 2017/1 betreffende de schuldovername ter mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd. De omzendbrief geeft een overzicht van de concreet vooropgestelde timing, de praktische afspraken en de contactgegevens om de schuldovername vlot te laten verlopen.

U kan de omzendbrief hier downloaden.

Meer info.