Kan de gemeenteraad een algemeen/financieel directeur aanstellen zonder de decretale graden te bevragen of hierin te kennen ?

Antwoord

Ja. De procedure om tot de invulling van de nieuwe directeursfuncties te komen, voorziet niet in een formeel inspraakmoment, bevraging of noodzakelijke instemming. Na oproeping zal de functiehouder wel uitgenodigd worden om zich kandidaat te stellen, waarbij men de keuze heeft hier al dan niet op in te gaan.