Hoelang kan de nieuwe gemeenteraad wachten met het nemen van een beslissing? Is de nieuwe gemeenteraad gebonden door de gekozen procedure door de vorige gemeenteraad? (art. 585 - aanstelling door de nieuwe gemeenteraad)

Antwoord

De nieuwe gemeenteraad moet op de eerstvolgende vergadering na de installatievergadering van de gemeenteraad, de procedure tot invulling van de directeursfuncties voortzetten. Indien er al een oproeping en kandidaatstelling plaatsgevonden heeft, moet de gemeenteraad dan een keuze maken (tenzij er maar 1 kandidaat zou zijn).

Indien de procedure nog niet werd opgestart, moet de gemeenteraad deze in deze eerstvolgende vergadering opstarten.

Afhankelijk van de stand van de aanstellingsprocedure, zal de gemeenteraad deze dus moeten voortzetten. Een uiterste datum waarop de procedure moet worden afgerond in 2019 is er niet.

Enkel wanneer de aftredende gemeenteraad in 2018 reeds een keuze heeft gemaakt (interne oproeping vs. externe aanwerving of bevordering), maar de procedure nog niet voltooid heeft, is de nieuwe gemeenteraad gebonden door de procedure gekozen door de vorige raad. In dat geval zet de gemeenteraad de procedure tot invulling van het ambt voort. Dus indien de vorige gemeenteraad ervoor opteerde om de zittende functiehouders op te roepen, wordt de voorrangsregeling door de nieuwe gemeenteraad gerespecteerd. Indien de vorige gemeenteraad het ambt extern openstelde, zet de gemeenteraad de procedure van aanwerving en/of bevordering verder.

Indien de gemeenteraad voor 1 augustus 2018 nog geen procedure heeft opgestart en dus nog geen oproep heeft gedaan noch een aanwervings- of bevorderingsprocedure is opgestart, beschikt de nieuwe gemeenteraad wel over een zelfstandige keuze. In dat geval zal de nieuwe gemeenteraad ofwel de functiehouders oproepen, ofwel overgaan tot bevordering of aanwerving.

Ook als de gemeenteraad in 2018 voor een bepaalde procedure gekozen heeft, maar deze werd beëindigd zonder een (geslaagde) kandidaat op te leveren, kan de nieuw samengestelde gemeenteraad kiezen via welke procedure tot aanwerving en/of bevordering ze het ambt invult.