Is het mogelijk om een wervingsreserve aan te leggen bij de aanduiding van de decretale graden na de fusie?

Antwoord

De decreetgever heeft de mogelijkheid om een wervingsreserve aan te leggen bij de aanduiding van de decretale graden na de samenvoeging niet expliciet ingeschreven in het decreet over het lokaal bestuur (artikel 382). Dit betekent concreet dat, indien na de samenvoeging van gemeenten, de vacature van algemeen directeur open komt te staan, de gewone procedures en regels voor de invulling van deze vacature moeten worden gevolgd. Het bestuur zal dus kunnen kiezen om de vacature van algemeen directeur te laten invullen via een procedure van aanwerving en/of bevordering. De ervaring die een gewezen secretaris of algemeen directeur heeft zal tijdens de procedure natuurlijk een enorm voordeel zijn.