Is een adjunct-functie ook mogelijk voor een niet aangestelde financieel beheerder ?

Antwoord

Ja. De financieel beheerder die niet wordt aangesteld als financieel directeur, kan als adjunct-financieel directeur aangesteld worden, en dit ongeacht het aantal inwoners. In elk geval gaat het hier altijd om een tijdelijke/uitdovende regeling, ook in gemeenten met meer dan 60.000 inwoners.