Is een adjunct-functie mogelijk ongeacht het aantal inwoners ?

Antwoord

Ja maar enkel bij wijze van overgangsregeling. In artikel 589 DLB wordt geen beperking verbonden aan de mogelijkheid om een adjunct, ten persoonlijke titel, aan te stellen. Als waarborgregeling is deze adjunct-functie dus ten persoonlijke titel -en dus tijdelijk/uitdovend- mogelijk.

Artikel 76 Gemeentedecreet (overgenomen in artikel 162 DLB) met begrenzing vanaf 60.000 inwoners is niet van toepassing op de overgangsregeling.

MvT: "Omdat er hierdoor meerdere adjuncten binnen een bestuur aanwezig kunnen zijn, is in artikel 584, §1, eerste lid, bepaald dat de gemeenteraad een vervangingsregeling moet bepalen."