Bij welke regio hoort een fusiegemeente die over regiogrenzen heen ontstaan is?

Gemeenten kunnen ook fuseren als zij tot verschillende regio’s behoren. De fusiegemeente kiest zelf bij welke regio zij wil aansluiten.