Behoudt de nieuwe gemeente, na fusie, de GESCO-subsidies die de oorspronkelijke gemeenten ontvingen?

Behoudt de nieuwe gemeente, na fusie, de GESCO-subsidies die de oorspronkelijke gemeenten ontvingen? Moet de nieuwe gemeente voor het behoud van de GESCO-subsidies een aanvraag indienen?

Ja, bij een fusie worden de regularisatiepremies van de beide besturen opgeteld en aan de nieuwe fusiegemeente uitgekeerd. Er moeten geen speciale aanvragen worden ingediend of specifieke formaliteiten worden vervuld.