Is het mogelijk om, ingeval van een voorgenomen fusie tussen 2 besturen, een functie bij één bestuur in te vullen via interne/externe mobiliteit of bevordering en hiervoor enkel personeelsleden van de besturen die wensen te fuseren mee te laten doen?

Vraag

Is het mogelijk om, ingeval van een voorgenomen fusie tussen 2 besturen, een functie bij één bestuur in te vullen via interne/externe mobiliteit of bevordering en hiervoor enkel personeelsleden van de besturen die wensen te fuseren mee te laten doen?

Antwoord

Neen, op basis van de huidige reglementering is dit niet mogelijk. Externe personeelsmobiliteit beperken tot één bestuur behoort niet tot de mogelijkheden gezien deze procedure niet voorzien is in het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011.

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 worden bij de toepassing van de procedure van externe personeelsmobiliteit de personeelsleden van de lokale en provinciale overheden en van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel 21, tweede lid, of de personeelsleden van een bepaald segment van die overheidsarbeidsmarkt, uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de vacante betrekking.