Print

Moeten de besturen het recht op zorgkrediet zelf uitwerken in hun rechtspositieregeling?

Het besluit over het zorgkrediet dat de huidige loopbaanonderbreking vervangt, gaat over het recht op uitkeringen. Het recht op verlof moet geregeld worden in het rechtspositieregelingsbesluit. Is het de bedoeling dat de besturen dit zelf uitwerken in hun eigen rechtspositieregeling of wordt het Rechtspositieregelingsbesluit van de Vlaamse Regering van 2007 aangepast?

De besturen zullen hun plaatselijke rechtspositieregelingen moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Hiervoor kunnen ze zich laten inspireren op de regels die in de plaatselijke rechtspositieregeling staan in verband met de loopbaanonderbreking. Indien men de plaatselijke rechtspositieregeling niet aanpast, of ze is niet conform de nieuwe regelgeving, dan zullen de personeelsleden verlof krijgen op basis van de hogere regelgeving, in casu de Herstelwet en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet.

In het Rechtspositieregelingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 is niets geregeld met betrekking tot het zorgkrediet en moet er dus niets gewijzigd worden.