Is een kerkenplan verplicht om subsidies te krijgen van de overheid?

Hier moet men een onderscheid maken tussen subsidies voor beschermde en niet-beschermde gebouwen van de eredienst.

Niet-beschermde gebouwen van de eredienst

In het decreet van 12 juli 2013 wordt niet verwezen naar een kerkenplan. We kijken enkel na of het gebouw in kwestie voor gemeenten en voor bisdom een gebouw van de eredienst blijft (op basis van adviezen van beide partijen). De visie op de andere kerken is daarbij niet relevant.

Beschermde gebouwen van de eredienst

Om de verhoogde premie van 60% te krijgen moet er voor een gebouw van de eredienst een “actueel kerkenbeleidsplan” zijn voor de gebouwen van de eredienst. “Een kerkenbeleidsplan biedt een langtermijnvisie voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de eredienst op het grondgebied van de gemeente”. Zie art. 11.2.10. van het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.