Welke status krijgt de digitale rapportering over de jaarrekening?

Antwoord

Besturen moeten de digitale rapportering onmiddellijk na de definitieve vaststelling van de jaarrekening door de raad bezorgen via de module BBCDR van het digitaal loket voor Lokale Besturen of rechtstreeks uit hun softwaretoepassing via Managed File Transfer (MFT). De besturen geven die aanlevering de status “Origineel”.

Besturen die op 30 juni nog geen vastgestelde jaarrekening hebben, moeten de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening bezorgen. Die aanlevering geven ze de status “Voorlopig”.