Welke digitale rapporteringen moeten de besturen voor BBC insturen?

Antwoord

De gemeenten, de provincies, de autonome bedrijven en de welzijnsverenigingen moeten 3 soorten rapporteringen insturen aan ABB. De rapporteringen die de gemeente bezorgt, omvat zowel de transacties van de gemeente als die van haar OCMW:

  1. de digitale rapportering over de beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, jaarrekening);
  2. de digitale rapportering over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten van de gedeelten van de kredieten voor investeringen en financiering die opgenomen waren voor het vorige boekjaar, maar die niet zijn aangewend;
  3. de digitale kwartaalrapporteringen.

De aanlevering van de bestanden (BBC DR) gebeurt via het digitaal loket BBCDR of rechtstreeks via Managed File Transfer (MFT).