Wat is het verschil tussen investeringssubsidies op korte en lange termijn?

Antwoord

Als het bedrag van de investeringssubsidie gespreid wordt over jaarlijkse schijven, dan spreken we over een investeringssubsidie op lange termijn. De investeringssubsidie is dan gekoppeld aan een vordering op lange termijn. In dat geval wordt de subsidie niet uitbetaald naargelang de werken vorderen, maar in jaarlijkse schijven, gekoppeld aan het gebruik van het activum door het bestuur. De VIPA-subsidies zijn een voorbeeld van dit type.

Als de subsidie uitbetaald wordt naargelang de werken vorderen, wordt ze geregistreerd als een investeringssubsidie op korte termijn. De investeringssubsidie is dan gekoppeld aan een vordering op korte termijn.

Het genormaliseerd rekeningenstelsel voorziet hiervoor ook twee aparte algemene rekeningnummers (AR): AR 150 voor de “investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn” en AR 151 voor de “investeringssubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn”. Concrete voorbeelden zijn terug te vinden in de boekhoudfiches 6400 en 6401.