Neem ik de boekhouding van een interlokale vereniging op in die van de gemeente?

Antwoord

Ja.

De interlokale vereniging is organisatorisch en operationeel autonoom, maar heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de interlokale vereniging in het rechtsverkeer handelt via de beherende of de deelnemende gemeente(n).

De beherende gemeente stelt alle handelingen voor de interlokale vereniging (art. 394 DLB). Als er geen beherende gemeente is, doet elke deelnemende gemeente dat. Daarom moeten de beherende of de deelnemende gemeente(n) de transacties van een interlokale vereniging opnemen in hun boekhouding. In de praktijk kunnen de gemeenten gebruik maken van een analytische code (zoals een kostenplaats), zodat ze ook een afzonderlijke jaarrekening kunnen maken over de activiteiten van de interlokale vereniging.