Hoe lang moet ik de bewijsstukken en (hulp)dagboeken bewaren?

Antwoord

Het bestuur moet de bewijsstukken en de (hulp)dagboeken minimaal tien jaar bewaren (art. 7 BVR BBC). De regelgeving bepaalt geen uitdrukkelijke aanvangsdatum voor die termijn. 

De generieke selectielijsten van het Algemeen Rijksarchief adviseren een bewaartermijn die ingaat “vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin het betreffende stuk aangemaakt werd of het dossier werd afgesloten”.

De bewijsstukken en de (hulp)dagboeken van een bepaald  boekjaar maken deel uit van de rekening over dat jaar. Die jaarrekening wordt pas definitief als de toezichthoudende overheid ze heeft goedgekeurd. Daarom is het logisch de bewaartermijn te laten starten op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de jaarrekening in kwestie is goedgekeurd.