Hoe boek ik de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?

Bij het boeken van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing moet men rekening houden met het compensatieverbod. Het is m.a.w. niet toegelaten om deze recuperaties rechtstreeks af te trekken van de oorspronkelijke loonkosten. Deze vrijstellingen moeten dus geboekt worden als specifieke werkingssubsidies (AR 7405/9).

Deze werkwijze geldt bv. ook voor de opbrengsten uit de Sociale Maribel. Boekhoudfiche 2051 kan dan ook als leidraad gebruikt worden.

Artikel 275/1 t.e.m. art 275/11 van het Wetboek van de inkomensbelastingen (WIB 1992) somt de categorieën op waarvoor een dergelijke gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing geldt.