Print

Erediensten

Sinds de zogenaamde Lambermontakkoorden is Vlaanderen bevoegd voor de besturen van de eredienst. De erkenning van de erediensten en de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erediensten bleven wel federale bevoegdheden.

In België zijn zes erediensten erkend. Deze tabel toont het aantal erkende lokale geloofsgemeenschappen per provincie en per eredienst op 20 september 2018. ​De recente erkenningen vindt u op de pagina 'erkenningen'.

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het eredienstendecreet van 7 mei 2004. Dit decreet werd gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

Via het menu links komt u meer te weten over de regels betreffende de erkenningen (en de aanpassingen aan bestaande erkenningen), de parochiekerken, de financiën, de concrete cijfers over de besturen van de eredienst en de werking van die besturen.