COVID-19: info voor lokale besturen

Vergadering organen

Verzachtende fiscale beslissingen, subsidies en impact op meerjarenplan

Inzet personeel

Besturen van de eredienst

Overheidsopdrachten

Nieuws

Meer lezen

COVID-19: vaccinatieverlof voor personeelsleden lokale en provinciale besturen

De federale ministerraad keurde op 12 februari een voorontwerp van wet goed met als titel “de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus”. Concreet krijgt elke werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn zonder loonverlies als hij of zich laat vaccineren. Het recht geldt voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

Publicatiedatum
donderdag 25 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

Subsidie voor het programmamanagement en de bestaffing van vaccinatieteams in vaccinatiecentra

De Vlaamse Regering legde op 12 februari 2021 de juridische contouren vast voor een correcte vergoeding van de kosten die lokaal gemaakt worden om de werking van de vaccinatiecentra vlot te laten verlopen en om aan alle te vaccineren burgers in de vaccinatiecentra een vaccin toe te dienen.

Publicatiedatum
dinsdag 16 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: tools om (geheim) digitaal te stemmen

Er zijn heel wat tools beschikbaar om (geheim) digitaal te stemmen. We lijsten een aantal tools op die lokale besturen mogelijks kunnen gebruiken, zonder daarbij een waardeoordeel uit te spreken over de voorgestelde tools.

Meer info

Publicatiedatum
donderdag 11 februari 2021
Meer lezen

Pagina's