Print

COVID-19: info voor lokale besturen

Verzachtende fiscale beslissingen, subsidies en impact op meerjarenplan

Inzet personeel

Uitvaart

Overheidsopdrachten

Nieuws

Meer lezen

COVID-19: Corona-ouderschapsverlof voor personeel lokale besturen (update 18 mei)

De federale Ministerraad nam op 2 mei 2020 een beslissing over het “corona-ouderschapsverlof”. Personeelsleden van de lokale besturen, zowel statutairen als contractanten, kunnen die vorm van ouderschapsverlof opnemen als zij in aanmerking komen om hun arbeidsprestaties te verminderen in het kader van het reguliere ouderschapsverlof.

Publicatiedatum
maandag 18 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: lokale besturen ontvangen subsidie voor opvang schoolkinderen vanaf 15 mei

De Vlaamse Regering besliste op 15 mei om een subsidie toe te kennen aan lokale besturen voor de opvangplaatsen die ze samen met lokale actoren organiseren voor schoolkinderen. Dat moet ertoe bijdragen dat er opvang is voor alle schoolkinderen die vanaf 15 mei voorlopig niet naar de klas kunnen, maar wel moeten worden opgevangen tijdens de schooluren. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen beroep doen op de subsidie wanneer het opvangaanbod van het brede onderwijsveld en van de organisatoren buitenschoolse opvang niet volstaat.

Publicatiedatum
vrijdag 15 mei 2020
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: erediensten - begrafenissen, huwelijken en opnames vanuit gebedsruimten (update 15 mei)

Activiteiten van de erediensten zijn verboden t.e.m. 7 juni behalve begrafenisceremonies en religiueze huwelijken. Net zoals livestreaming vanuit de gebedsruimten door de bedienaar zijn ook deze onderworpen aan strikte voorwaarden.

Publicatiedatum
vrijdag 15 mei 2020
Meer lezen

Pagina's