Subsidies zomerscholen 2021

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van projectsubsidies van maximaal 5.167.095 euro voor de organisatie van zomerscholen 2021 voor de periode van 5 juli 2021 tot en met 27 augustus 2021
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 25 juni 2021
Omschrijving

Ook dit jaar kunnen scholen of lokale besturen zomerscholen organiseren. In een zomerschool krijgen leerlingen van het lager of secundair onderwijs tijdens de maanden juli en augustus gedurende minstens 10 dagen (of 20 halve dagen) een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel. Zomerscholen kunnen hiervoor beroep doen op financiering.