Koninklijke besluiten Dode Hand

Volledig opschrift
Koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2020, van het bijzonder krediet ten voordele van de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn van de onroerende voorheffing en met het voorontwerp van koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor het jaar 2020, van het bijzonder krediet ten voordele van de gewesten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing, alsook met de bijbehorende tabellen inzake de berekening en de verdeling van deze kredieten. + Koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor de jaren 2016 tot 2019, van het bijzonder krediet ten voordele van de gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die vrijgesteld zijn van de onroerende voorheffing en met het voorontwerp van aanvullend koninklijk besluit tot berekening en verdeling, voor de jaren 2016 tot 2019, van het bijzonder krediet ten voordele van de gewesten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing, alsook met de bijbehorende tabellen inzake de berekening en de verdeling van deze kredieten.
Status
Instemming
Datum ministerraad
vrijdag 13 november 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering stemt in met de koninklijk besluiten tot berekening en verdeling, voor de jaren 2016-2019 en voor het jaar 2020, van het bijzondere krediet ten voordele van de gemeenten/gewesten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Vele gemeenten en de gewesten derven inkomsten in de vorm van opcentiemen op de onroerende voorheffing doordat zich op hun grondgebied eigendommen bevinden die volgens de fiscale wetgeving vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing. Op de federale begroting wordt ter compensatie van die gederfde opcentiemen jaarlijks een bijzonder krediet uitgetrokken. Dat bijzonder krediet wordt 'Dode Hand' genoemd.