Print

Fusie gemeenten: definitieve goedkeuring BVR met regels schuldovername

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 24 februari 2017
Samenvatting

Het decreet met het kader voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten bevat ook specifieke bepalingen over de financiële bonus die de Vlaamse overheid biedt bij samenvoeging, onder de vorm van een schuldovername. Daarnaast bepaalt het decreet dat de Vlaamse Regering verdere regels voor de schuldovername kan vaststellen. Om meer duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren, keurt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed met de regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.