Print

Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit

Soort
Beslissing Vlaamse Regering
Datum ministerraad
vrijdag 24 februari 2017
Samenvatting

Eind december 2016 kondigde de Vlaamse Regering het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen af. Het decreet bundelt de subsidiestromen ter zake in één regelgevend kader. Nu keurt de Vlaamse Regering principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet goed. Over dit uitvoeringsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SARC, de SERV, de Vlaamse Woonraad, de SARO, de MiNa-raad en de SALV; daarna gaat het naar de Raad van State.