COVID-19: noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor noodopvang van schoolkinderen.
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 20 november 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering kent in het kader van de coronacrisis een projectsubsidie toe aan de lokale besturen voor de financiële ondersteuning van de initiatieven die vanaf 9 november 2020 noodopvang voor schoolkinderen organiseren. De coronapandemie kan zorgen voor plotse sluitingen van opvanglocaties en scholen, zowel tijdens het schooljaar als tijdens vakantieperiodes. Daardoor komt een grote druk te liggen op ouders om opvang te vinden. De Vlaamse Regering vraagt daarom aan de lokale besturen om vanuit hun regierol en in samenwerking met andere actoren de organisatie van noodopvang van schoolkinderen tijdens de schooluren te coördineren in de periode vanaf 9 november 2020 tot en met 2 april 2021. Met de financiële vergoeding wil de Vlaamse Regering de lokale besturen ondersteunen in deze taak.