Besluit Vlaamse Regering wijziging afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 23 april 2021
Omschrijving

De aanhoudende hoge besmettingsgraad van het coronavirus en de toename van het aantal besmettingen met de nieuwe virusvarianten noodzaken de afwijkingen op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging te verlengen. De Vlaamse Regering maakt het daarom mogelijk om tot en met 30 juni 2021 met de nodige waardigheid meerdere stoffelijke overschotten tegelijkertijd te vervoeren en om het verplichte tweede advies van de geneesheer in geval van crematie weg te laten. Daarnaast worden twee louter technische rechtzettingen doorgevoerd.