Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025

Volledig opschrift
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de schuldovername in het kader van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op 1 januari 2025
Status
Principiële goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 4 december 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering wil fusies van gemeenten stimuleren. Ze werkt daarvoor een financieel ondersteuningspakket uit, voor fusieoperaties van een bepaalde minimale schaalgrootte en die ingaan vanaf de nieuwe lokale bestuursperiode op 1 januari 2025. De financiële ondersteuning (schuldovername) wordt gedifferentieerd naargelang de bereikte schaalgrootte. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel indienen tot samenvoeging per 1 januari 2025 om te kunnen genieten van een overname van (een deel van) hun schulden door de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat de voorwaarden vastlegt voor deze schuldovername. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.