Besluit Vlaamse Regering subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 22 januari 2021
Omschrijving

Op 15 februari zullen in Vlaanderen 95 vaccinatiecentra de deuren openen. Om een vlotte werking van de vaccinatiecentra in Vlaanderen mogelijk te maken werkt de Vlaamse overheid een subsidieregeling uit die bestaat uit drie sporen. De Vlaamse Regering keurt nu het besluit goed dat de eerste enveloppe regelt, die voor 'infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum'. De subsidie wordt toegekend aan het lokale bestuur dat organisator is voor het vaccinatiecentrum a rato van het aantal inwoners dat het vaccinatiecentrum bedient.