Print

BBC-data: maak je eigen rapport

De Vlaamse lokale besturen die BBC toepassen moeten hun beleidsrapporten (meerjarenplannen en jaarrekeningen) digitaal bezorgen aan de Vlaamse overheid.

Op deze pagina vind je 4 instrumenten die toelaten om zelf deze enorme hoeveelheid gegevens te bevragen:

 


Financieel profiel lokaal bestuur

Deze handige tool geeft je niet alleen inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel evenwicht en de schulden van lokale besturen. Vergelijk op een eenvoudige manier je eigen lokaal bestuur met een ander bestuur, met een cluster en met Vlaanderen. Simuleer een fusie of bekijk alle cijfers op de kaart van Vlaanderen.

Bij voorkeur openen met de browser Google Chrome of Microsoft Edge (niet met Internet Explorer).

 


Financiële analysetool

Deze tool bevat alle financiële gegevens van de lokale besturen, om zelf analyses mee te maken. Alle data worden in deze tool getoond in BBC-2020-formaat.

Opgelet!

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van deze tool:

  • Geen keuze maken wat status van de beleidsrapporten betreft (“Origineel”, “Herziening”, “Voorlopig” of “Meest recente, ongeacht de status”): in dat geval zitten de meest recente beleidsrapporten met zowel status “Origineel” als “Herziening” als “Voorlopig” samen in de dataset, met dubbeltellingen tot gevolg!
  • Besturen die geen door jou opgevraagde cijfers hebben (bv. besturen die geen schulden hebben), verschijnen ook niet met een nul- of leegwaarde. Je moet dus zelf steeds nagaan of jouw set wel volledig is en of je eventueel nul-waarden moet toevoegen. (Makkelijke work-around: vraag samen met jouw eigenlijke opvraging ook een cijfer op dat elk bestuur sowieso heeft, zoals “Vaste activa” of “Exploitatieuitgaven”.)
  • Het concept “Plaats” (= territorium, grondgebied) is niet hetzelfde als het concept “Bestuur”: elke plaats bevat zowel het gemeentebestuur als het OCMW als eventuele AGB’s. Om cijfers voor individuele besturen te bekijken, is het noodzakelijk om ofwel de “Naam van het bestuur”, ofwel de “Plaatsnaam” in combinatie met het “Type bestuur” te kiezen.

 


Beleidsanalysetool

Deze tool bevat alle beleidsgegevens van de lokale besturen om zelf analyses mee te maken.

Feedback is steeds welkom. Indien je voor jouw analyse een functionaliteit nodig hebt die nog ontbreekt, contacteer ons dan gerust op bbcdr@vlaanderen.be en wij kijken wat we voor jou kunnen doen.

Het laden van de tool kan enkele ogenblikken duren.

 


Open datatool

Deze tool bevat de BBC-data als open data, voor gebruik in eigen applicaties.


De data die je via deze website kan downloaden, vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik.

Lees meer over het uitvoeringsbesluit en de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.