Print

BBC-data: maak uw eigen rapport

De Vlaamse lokale besturen die BBC toepassen moeten hun beleidsrapporten (meerjarenplannen, budgetten en jaarrekeningen) digitaal bezorgen aan de Vlaamse overheid.

Op deze pagina vind je 4 instrumenten die toelaten om:

  • zelf deze enorme hoeveelheid gegevens te bevragen;
  • de specifieke informatie te vinden die je zoekt;
  • zelf rapporten te maken.

Het gaat om volgende instrumenten:

Financiële profielen

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) geeft een snel overzicht van de financiële toestand van een gekozen lokaal bestuur en laat toe om vlot te vergelijken.

Toepassing financiële profielen

Financiële analysetool

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) bevat alle financiële gegevens van de lokale besturen, om zelf analyses mee te maken. Alle data worden in deze tool getoond in BBC-2020-formaat.

Opgelet!

 
                      

Handleiding analysetool

Beleidsanalysetool

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) bevat alle beleidsgegevens van de lokale besturen, om zelf analyses mee te maken.
Feedback is steeds welkom. Indien je voor jouw analyse een functionaliteit nodig hebt die nog ontbreekt, contacteer ons dan gerust op bbcdr@vlaanderen.be en wij kijken wat we voor jou kunnen doen.
 
Het laden van de tool kan enkele ogenblikken duren. 
 

Tool beleidsgegevens lokale besturen

Open datatool

De tool hieronder (die je kan openen door te klikken op het icoon) bevat de BBC-data als open data, voor gebruik in eigen applicaties.

Tool BBC-data als open data

Handleiding tool BBC-data als open data

Om de schema's van de beleidsrapporten samen te stellen op basis van de digitale rapportering bieden we een aparte tool aan.

De data die je via deze website kan downloaden, vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik.

Lees meer over het uitvoeringsbesluit en de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.