Print

Langetermijnprojecten voor vastgoed of infrastructuur

Eurostat volgt de registratie op van Lange Termijn-projecten (zoals PPS, Concessies en EPC-overeenkomsten, en dit voor vastgoed of infrastructuur) in de overheidsrekeningen, ook die van lokale besturen. Het doet dat op basis van een vragenlijst die de lidstaten moeten invullen. Die vragenlijst is een aanvulling van de tabellen met de melding van het tekort en de schuld van de overheid.

Om aan die verplichting te kunnen voldoen, werd er beslist om een gestandaardiseerde gegevensverzameling van dergelijke Lange termijn-projecten bij de lokale besturen in te voeren.

Concreet moet de in de mail meegestuurde tabel worden ingevuld met gegevens over Lange Termijn-projecten voor vastgoed of infrastructuur mbt de boekjaren 2015 tot en met 2018.

Indien we in het verleden reeds informatie hierover van uw entiteit mochten  ontvangen is deze vooringevuld.

Onderaan deze pagina vindt u een toelichting bij de in te vullen tabel.

De ingevulde tabellen moeten vóór 15 maart 2019 verstuurd worden naar fin-data@bz.vlaanderen.be. Met vragen kan u op datzelfde adres terecht.