BBC-data: maak je eigen rapport

De Vlaamse lokale besturen die BBC toepassen moeten hun beleidsrapporten (meerjarenplannen en jaarrekeningen) digitaal bezorgen aan de Vlaamse overheid.

Op deze pagina vind je tools die toelaten om zelf deze enorme hoeveelheid gegevens te bevragen:

Of contacteer ons via bbcdr@vlaanderen.be.


Financieel profiel lokaal bestuur

Deze handige tool geeft je niet alleen inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel evenwicht en de schulden van lokale besturen. Vergelijk op een eenvoudige manier je eigen lokaal bestuur met een ander bestuur, met een cluster en met Vlaanderen. Simuleer een fusie of bekijk alle cijfers op de kaart van Vlaanderen.


BBC-analysetool

Gebruik deze tool om alle BBC-data te doorzoeken. Uitgaven en ontvangsten, cijfers per inwoner of de autofinancieringsmarge, je vindt het allemaal eenvoudig terug! Ook de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties kan je hier uitspitten. Hoeveel bedraagt de dotatie aan de politiezone? Zijn er veel financiële schulden? Welke belastingen int een gemeente? Je krijgt meteen een antwoord op je vragen via snelkeuze-knoppen. Filter de data naar eigen wens en bekijk de gegevens vanuit verschillende invalshoeken.


Tool BBC-schema’s voor de aanpassing van het meerjarenplan

Benieuwd hoe de BBC-schema’s eruit zien eens je aangepast meerjarenplan digitaal is opgestuurd naar ABB? De volgende dag kan je dit controleren via deze tool, die de schema’s van het beleidsrapport en de toelichting samenstelt op basis van de gegevens van de digitale rapportering. Zo kan je zien of er overeenstemming is tussen het beleidsrapport dat de raad heeft vastgesteld en de digitale rapportering die je aan de Vlaamse overheid hebt bezorgd. Als bonus zie je meteen of er bepaalde anomalieën in je aanlevering zitten! Je kan ervoor kiezen om het aangepast meerjarenplan als herziening door te sturen of als een voorlopige versie. Hou er rekening mee dat je rapport via onze tools openbaar beschikbaar is.


De data die je via deze website kan downloaden, vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik.

Lees meer over het uitvoeringsbesluit en de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.