Print

BBC: Strategisch en financieel beleid

De beleids-en beheerscyclus (BBC) omvat de regels over de strategische planning en het financieel beheer van de lokale besturen. Het bepaalt hoe het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening eruit zien en hoe de boekhouding wordt gevoerd. Het gaat over de wijze waarop gemeenten, OCMW’s, provincies en hun publiekrechtelijke verzelfstandigde entiteiten hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Niet enkel de financiële aspecten van de beleidsvoering komen daarbij aan bod, maar ook de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen,actieplannen, acties…), de uitvoering en de evaluatie. Het gaat dus om veel meer dan de boekhouding of het financieel instrumentarium.

Wil u op hoogte blijven van het nieuws over BBC op deze website? Schrijf u dan hier in op onze nieuwsbrief.

Nieuws & artikels

Meer lezen

Vernieuwing digitaal loket: instellen rechten

Vanaf maandag 10 september steekt het digitaal loket in een nieuw jasje. Dit doen we om de dienstverlening van ABB te verbeteren en digitaal te kunnen verruimen. Het digitaal loket laat lokale besturen nu al toe om besluiten, overzichtslijsten en BBC-rapportering digitaal te bezorgen.

Nieuw is dat we het mandatenbeheer integreren in het loket. De huidige functionaliteiten blijven dan weer behouden. Bovendien zal de 'look & feel' een stuk frisser ogen.

Iedere organisatie die gebruik maakt van het loket moet rechten toekennen aan de medewerkers die het nieuwe loket en bijhorende toepassingen zullen gebruiken. Lokale beheerders kunnen dit nu al doen zodat medewerkers vanaf de overschakeling onmiddellijk kunnen inloggen in de nieuwe toepassing.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwtjes: Wijziging van de automatische feedback bij verwerking van een digitale rapportering

Omwille van een (VO-brede) overstap naar nieuwe rapporteringssoftware, sturen we weldra geen automatisch exceloverzicht meer de ochtend volgend op succesvolle verwerking van een digitale rapportering.

Dat wordt reeds enige tijd aangekondigd in het begeleidend mailtje dat samen met het exceloverzicht verstuurd wordt.

In de plaats daarvan versturen we voortaan zowel bij de aanlevering als bij de verwerking van een digitale rapportering een beknopte bevestigingsmail vanuit bbcdr@kb.vlaanderen.be.

Die mail bevat geen inhoudsoverzicht meer, maar wel een verwijzing naar onze online applicatie waarmee iedereen zelf de schema’s van de beleidsrapporten opnieuw kan samenstellen op basis van de aangeleverde digitale rapportering.

Vragen, opmerkingen en aanvragen voor e-mailadreswijzigingen zijn steeds welkom op bbcdr@kb.vlaanderen.be.

Meer lezen
Meer lezen

Budgetinstructies voor boekjaar 2019

De lokale besturen beginnen weldra met de opmaak van het budget voor 2019. Dit boekjaar is het eerste na de lokale verkiezingen. Hierdoor is het niet verplicht is om voorafgaand een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen. Vanaf 2019 treden trouwens de meeste bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur in werking. Bovendien zal een aantal besturen vanaf dan de vernieuwde regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) toepassen.

Afhankelijk van het moment van de vaststelling van het beleidsrapport gelden er andere procedurele regels. De besturen die vanaf 2019 de BBC 2020 toepassen zullen geen budget 2019, maar een éénjarig meerjarenplan vaststellen. Voor die gemeenten en hun OCMW's wordt dit een geïntegreerd beleidsrapport.

De omzendbrief KB/ABB 2018/2 brengt een aantal punten onder de aandacht bij de opmaak van de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen voor 2019.

Meer lezen

Recente FAQ's