Print

Herbestemming parochiekerken

De Conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse Parochiekerk’ van 24 juni 2011 en de Omzendbrief van 30 september 2011 van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois zette de uitdagingen voor de toekomst van de kerken bij alle steden en gemeenten op de kaart.

Steden, gemeenten en kerkbesturen staan hierbij voor een grote uitdaging. Het vinden van andere zinvolle en betaalbare bestemmingen voor kerken ligt niet voor de hand. Bovendien is het belangrijk dat transformaties van kerken niet alleen doordacht maar ook op een gevoelige en kwalitatieve manier gebeuren.

Veel lokale betrokkenen ontwikkelen nu al suggesties, visies of parochiekerkenplannen. Vooral de stap naar effectieve uitvoering blijkt niet vanzelfsprekend. Vaak rijzen twijfels over de realiteitszin, haalbaarheid en duurzaamheid van de ideeën. Het aanbod van de Vlaamse overheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden, wil hier een antwoord op bieden.

Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt. Gemeentebesturen en kerkbesturen kunnen op basis daarvan op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen.

Sedert 2016 werden drie oproepen tot het indienen van projecten gelanceerd. De geselecteerde besturen worden op dit ogenblik door het projectbureau begeleid. 

De vierde oproep loopt tussen 15 augustus 2017 en 22 september 2017. Deze projecten worden in eind september 2017 door het projectbureau herbestemming kerken beoordeeld.

In de loop van 2018 zullen gemeenten en kerkbesturen zich opnieuw kunnen inschrijven voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. 

Het infodocument (de volledige en beknopte versie) en het aanvraagformulier voor de vierde oproep kan je hieronder downloaden, net als een overzicht van de lopende haalbaarheidsonderzoeken.