Actueel

Meer lezen

Schrijf je in voor workshopreeks Semantiek LBLOD

De workshopreeks Semantiek van Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data vindt plaats op 8 mei en 28 juni 2017 in het VAC Gent (Virginie Lovelinggebouw, Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent).

Het is het vervolg op een reeks workshops waarin we focusten op de praktische opmaak van lokale besluiten. In de nieuwe reeks leggen we gedeelde definities van documenten voor. Verder analyseren we de verschillende onderdelen van een besluit (notulen versus verslag, afschrift versus uittreksel, …) en gaan na hoe die zich onderling verhouden tot elkaar. Zo komen we tot een gemeenschappelijk begrippenkader en een publicatiestandaard voor generieke besluiten en mandaten.

Inschrijven kan tot 18 april. De plaatsen zijn beperkt!

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 31 maart 2017

Op vrijdag 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • de inwerkingtreding van artikel 267 van het Gemeentedecreet over Audit Vlaanderen en klokkenluiders.
  • regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten.
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan kiesdecreten definitief goed

Op 17 maart 2017 verleende de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat vier decreten wijzigt die invloed hebben op de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2018.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 10 maart 2017

Op vrijdag 10 maart 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het ontwerp van omzendbrief met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten;
  • het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de nood- en interventieplannen en tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid.
Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 24 februari 2017

Op vrijdag 24 februari 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur;
  • de schuldovernameregeling bij vrijwillige samenvoegingen van gemeenten;
  • de bekrachtiging en afkondiging van het decreet over onteigening voor het algemeen nut;
  • de principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit (voorontwerp) bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.
Meer lezen