Actueel

Meer lezen

Draaiboek vrijwillige fusies: informatie vanuit de Vlaamse sectoradministraties

Bij een fusie komt veel kijken. Daarom werkte het Agentschap Binnenlands Bestuur, in samenwerking met de VVSG, een draaiboek uit dat de gemeenten handvaten aanreikt om dit belangrijke veranderingstraject te begeleiden. De eerste online beschikbare versie focuste voornamelijk op de interne zaken zoals personeel, financiën en werking. 

Meer lezen
Meer lezen

Deinze en Nevele starten een fusietraject op

Op donderdag 24 augustus 2017 werd het formele startschot gegeven voor het fusietraject in Deinze en Nevele. De gemeenteraden hechtten die dag hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. De fusie gaat in op 1 januari 2019. Daarmee is reeds het vijfde vrijwillige fusietraject in Vlaanderen een feit. Voorheen kondigden ook Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Aalter en Knesselare, én Overpelt en Neerpelt aan te willen fuseren.
 

Meer lezen
Meer lezen

BinnenBand: themanummer vrijwillige fusies

Vrijwillige fusies zijn een hot topic bij de lokale besturen. Het nieuwe themanummer van de BinnenBand informeert je  over een brede waaier van elementen die van belang zijn bij fusies.

We laten daarbij enkele hoofdrolspelers in het veld van de lokale besturen en pioniers in de lopende fusietrajecten aan het woord.

Meer lezen
Meer lezen

Preventie van radicalisering: projectoproep Tegengeluiden

Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, willen we inzetten op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen.

Concreet wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze nieuwe oproep organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken.

Meer lezen
Meer lezen

Begeleiding bij herbestemming van parochiekerken: vierde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.

Meer lezen