Actueel

Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan kiesdecreten definitief goed

Op 17 maart 2017 verleende de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat vier decreten wijzigt die invloed hebben op de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2018.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 10 maart 2017

Op vrijdag 10 maart 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het ontwerp van omzendbrief met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten;
  • het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de nood- en interventieplannen en tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid.
Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 24 februari 2017

Op vrijdag 24 februari 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur;
  • de schuldovernameregeling bij vrijwillige samenvoegingen van gemeenten;
  • de bekrachtiging en afkondiging van het decreet over onteigening voor het algemeen nut;
  • de principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit (voorontwerp) bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.
Meer lezen
Meer lezen

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed.

Meer lezen
Meer lezen

Jaarlijkse controle op de presentiegelden

Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen (bv. intercommunales) moeten elk jaar voor 31 maart een overzicht van de uitgekeerde presentiegelden voorleggen aan de Vlaamse Regering. Dit aan de hand van voorgeschreven tabellen die vervat zitten in een Excel-bestand dat beschikbaar is op de website. De ingevulde documenten moeten doorgestuurd worden naar presentiegeldenintercommunales@vlaanderen.be.

Meer lezen