Actueel

Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 16 september: complementair onbetaald verlof lokale besturen - standpuntbepaling over personeel hulpverleningszones - integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

Op vrijdag 16 september 2016 nam de Vlaamse Regering beslissingen over het complementair onbetaald verlof bij de lokale besturen, de standpuntbepaling over het personeel van hulpverleningszones en de integratie van Stedenfonds in het Gemeentefonds.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 9 september: wijziging statuut arrondissementscommissarissen en provinciegouverneurs

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, en van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

Meer lezen
Meer lezen

Infomoment over de wijzigingen voorkeursnormen pacht (Herent, 19 september, provincie Vlaams-Brabant)

De provincie Vlaams-Brabant organiseert op 19 september om 14 uur in het proefcentrum te Herent een infomoment over de provinciale voorkeursnormen en wanneer die van toepassing zijn bij het verpachten van grond door gemeenten en openbare instellingen. Het infomoment is gratis.

Meer lezen
Meer lezen

Het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Op 21 april 2016 verscheen in het Staatsblad een advies van de commissie voor de overheidsopdrachten.

Meer lezen
Meer lezen

Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet afslanking provincies

Op 26 juli 2016 is het ontwerpdecreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit gaat nu ter behandeling naar het Vlaams Parlement dat zich hierover zal buigen in het najaar van 2016.

Meer lezen