Actueel

Meer lezen

ABB was op de VVSG-trefdag!

We sprokkelden er interessante meningen over hoe we samen de uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen kunnen aanpakken. 

Meer lezen
Meer lezen

Lokale verkiezingen: omzendbrief maant lokale en provinciale overheden aan tot voorzichtigheid

Nog exact één jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018! ABB is volop in de weer om opnieuw te zorgen voor een vlekkeloos verloop van dit feest van de lokale democratie. Binnenkort vind je bijvoorbeeld alle relevante informatie op onze nieuwe verkiezingswebsite.

Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: gunstig advies Raad van State

De Raad van State heeft op 9 oktober 2017 een gunstig advies uitgebracht bij het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur. Minister Liesbeth Homans zal het ontwerpdecreet zo spoedig mogelijk voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering. Daarna zal de parlementaire bespreking aanvatten.

Meer info

Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

Na de principiële beslissingen tot fusie door de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands op 18 september en van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot op 28 september staat de teller al op 7 fusietrajecten. Ondertussen hebben de gemeenteraden van Aalter en Knesselare, als tweede fusie na Oudsbergen, op 11 oktober hun definitieve goedkeuring gehecht aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging, waarin ze opteren voor Aalter als naam voor de nieuwe gemeente.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe tool biedt inzicht in de financiën van de lokale besturen

Ons agentschap stelt via een handige nieuwe tool steeds de meest actuele financiële profielen van de lokale besturen ter beschikking. Deze profielen geven een uniek beeld van de financiën van de lokale besturen. De nieuwe tool werkt interactief: je kiest onder meer de gemeente en de periode waarvoor je gegevens wil zien en vergelijkt deze info met bijvoorbeeld een buurgemeente.

De informatie is niet enkel interessant voor de betrokken overheden maar ook voor burgers, belangenverenigingen en financiële instellingen. Zo kom je op elk moment te weten hoe het zit met de belastingdruk in elke gemeente, hoeveel de financiële schulden bedragen of hoe de investeringen evolueren.

Raadpleeg snel de financiële profielen!

Meer lezen