Actueel

Meer lezen

BinnenBand: themanummer vrijwillige fusies

Vrijwillige fusies zijn een hot topic bij de lokale besturen. Het nieuwe themanummer van de BinnenBand informeert je  over een brede waaier van elementen die van belang zijn bij fusies.

We laten daarbij enkele hoofdrolspelers in het veld van de lokale besturen en pioniers in de lopende fusietrajecten aan het woord.

Meer lezen
Meer lezen

Preventie van radicalisering: projectoproep Tegengeluiden

Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, willen we inzetten op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen.

Concreet wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze nieuwe oproep organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken.

Meer lezen
Meer lezen

Begeleiding bij herbestemming van parochiekerken: vierde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.

Meer lezen
Meer lezen

Actualisatie lokale bestuurskrachtmonitor

De lokale bestuurskrachtmonitor biedt gemeenten indicatoren en aanvullende ‘richtvragen tot zelfevaluatie’ aan, zodat ze hun eigen bestuurskrachtpotentieel in vraag kunnen stellen. Met dit instrument kunnen de gemeenten vervolgens aan de slag om hun bestuurskracht te verbeteren. De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en het ABB actualiseerden de cijfers per gemeente recentelijk.

Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: voorontwerp goedgekeurd

Op 30 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur voor de tweede keer principieel goedgekeurd, na de adviezen van de SERV en van de VVSG en na de syndicale onderhandelingen. Het voorontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State.

Je kan de teksten van het voorontwerp van decreet en de bijbehorende toelichting nalezen op deze pagina.

Met al je vragen hierover kan je terecht op decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Meer lezen