Print

Overheidsopdrachten

Deze rubriek bevat allerhande informatie omtrent de verschillende aspecten van de overheidsopdrachten specifiek voor lokale besturen, beginnende met een overzicht van de regelgeving tot en met specifieke informatie voor gesubsidieerde werken aan eredienstgebouwen.

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten voor klassieke sectoren in werking. Dit betekent dat voor alle overheidsopdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt of waarvoor je deelnemers uitnodigt om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen, je de bepalingen van de nieuwe regelgeving moet toepassen. Opdrachten die eerder bekendgemaakt werden of waarvoor je de uitnodiging tot indiening offerte of kandidaturen vóór 30 juni 2017 hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige regelgeving.

Deze rubriek werd volledig aangepast aan deze nieuwe regelgeving, maar ook de webpagina’s over de vorige regelgeving blijven beschikbaar.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

Vandaag treedt de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking. We deden de nodige aanpassingen in de rubriek overheidsopdrachten op deze website. Lees meer

Meer lezen
Meer lezen

Modelbestekken overheidsopdrachten

Audit Vlaanderen publiceerde op 9 februari 2017 een audit-verslag over het aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten door lokale besturen. Op de commissievergadering van 6 juni 2017 van de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en stedenbeleid kwam dit rapport aan bod. Een pijnpunt dat naar boven kwam was de gebrekkige bekendheid bij lokale besturen van modelbestekken die nu reeds worden aangeboden. ABB stelt een aantal interessante modelbestekken ter beschikking voor de lokale besturen.

Meer lezen
Meer lezen

KB 'Plaatsing overheidsopdrachten' gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 9 mei 2017 verscheen in het Belgische Staatsblad het nieuwe koninklijk besluit dat voor de uitvoering zorgt van titel 2 van de wet van 17 juni 2016.  Het bepaalt de procedureregels voor de plaatsing van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Meer lezen

Recente FAQ's