Structurele onbestuurbaarheid

De procedure van de structurele onbestuurbaarheid werd vervangen door de nieuwe procedure van de motie van wantrouwen in de gemeente en in het OCMW.

Ingevolge artikel 47bis van het gemeentedecreet, ingevoegd bij decreet van 29 juni 2012, kon de gemeenteraad sinds 1 januari 2013 de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vaststellen. Deze regeling werd overgenomen in artikel 46 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, en hield op te bestaan in augustus 2021. Artikel 46 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werd gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking van de lokale democratie, BS 4 augustus 2021.

Bekijk de historische regeling hieronder.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente kan vaststellen als het college van burgemeester en schepenen instabiel is en niet meer kan rekenen op de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden.

Het vaststellen van de structurele onbestuurbaarheid is een uitzonderingsprocedure. Het Decreet Lokaal Bestuur koppelt een strikte procedure en expliciete voorwaarden aan de toepassing ervan. Het stappenplan geeft de verschillende stappen overzichtelijk weer.

De toepassing van de structurele onbestuurbaarheid leidde al tot een aantal arresten van de Raad van State.

 

Arresten Raad van State