Print

Structurele onbestuurbaarheid

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente kan vaststellen als het college van burgemeester en schepenen instabiel is en niet meer kan rekenen op de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden.

Het vaststellen van de structurele onbestuurbaarheid is een uitzonderingsprocedure. Het Decreet Lokaal Bestuur koppelt een strikte procedure en expliciete voorwaarden aan de toepassing ervan. Het stappenplan geeft de verschillende stappen overzichtelijk weer.

De toepassing van de structurele onbestuurbaarheid leidde al tot een aantal arresten van de Raad van State.

Arresten Raad van State