De provincieraad

In iedere provincie is er een provincieraad. De raadsleden worden rechtstreeks verkozen. Het aantal leden schommelt tussen 31 (Limburg) en 36 (andere provincies) naargelang het bevolkingscijfer van de provincie.

De provincieraad kiest onder zijn leden een voorzitter en stelt zijn bureau vrij samen. Er moet minstens één ondervoorzitter gekozen worden.

De provincieraad heeft verschillende bevoegdheden:

  • volheid van bevoegdheid: hij regelt alles van provinciaal belang zoals bijvoorbeeld de aankoop van provinciale groendomeinen;
  • verordenende bevoegdheid: bijvoorbeeld het vaststellen van het provinciaal reglement betreffende de onbevaarbare waterlopen;
  • hij beraadslaagt en beslist over elk ander onderwerp van algemeen belang hem voorgelegd door de hogere overheid.